สมาชิกหมายเลข 3672884 http://pokerface.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 24 เรื่องขี้หอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 Fri, 03 Feb 2017 15:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 23 เรื่องอาจารย์ของหนู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 Fri, 03 Feb 2017 15:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 22 เรื่องผู้ก่อการรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 Fri, 03 Feb 2017 15:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 21 เรื่องไอหยา...หักคอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 Fri, 03 Feb 2017 15:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 20 เรื่องวิชามารการตลาด2 (พันธมิตร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 Fri, 03 Feb 2017 15:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 19 เรื่องผู้ใหญ่ใจดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 Fri, 03 Feb 2017 15:29:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 18 เรื่องประชาธิปไตย (Democrazy)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 Fri, 03 Feb 2017 15:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 17 เรื่องท้องร้องกินปูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 Fri, 03 Feb 2017 15:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 16 เรื่องล่า2 (หนูน้อยหมวกแดง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 Fri, 03 Feb 2017 15:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 15 เรื่องคนเก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 Fri, 03 Feb 2017 15:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 14 เรื่องทำไมต้องรัฐประหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 Fri, 03 Feb 2017 15:22:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 13 เรื่องผมเป็นกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 Fri, 03 Feb 2017 15:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 12 เรื่องล่า1 (หมอดูเทวดา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 Fri, 03 Feb 2017 15:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 11 เรื่องเสียงสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 Fri, 03 Feb 2017 15:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 10 เรื่องวิชามารการตลาด1 (ของถูก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 Fri, 03 Feb 2017 15:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 9 เรื่อง World Peace]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 Fri, 03 Feb 2017 15:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 8 สวัสดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 Fri, 03 Feb 2017 15:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 7 เรื่องไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 Fri, 03 Feb 2017 15:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 6 เรื่องกิ่งทองใบหยก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 Fri, 03 Feb 2017 15:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 4 เรื่องบริจาคมากได้บุญมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 Fri, 03 Feb 2017 15:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 3 ของจริงของปลอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 Fri, 03 Feb 2017 15:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 2 ฉันโดนขู่ ฉันไม่ได้บ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 Fri, 03 Feb 2017 15:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 http://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 1 เรื่องบังเอิญกับเจ้านายเอื้ออาทรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 Fri, 03 Feb 2017 15:08:53 +0700