สมาชิกหมายเลข 3672884 https://pokerface.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 24 เรื่องขี้หอม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=24 Fri, 03 Feb 2017 15:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 23 เรื่องอาจารย์ของหนู]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=23 Fri, 03 Feb 2017 15:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 22 เรื่องผู้ก่อการรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=22 Fri, 03 Feb 2017 15:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 21 เรื่องไอหยา...หักคอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=21 Fri, 03 Feb 2017 15:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 20 เรื่องวิชามารการตลาด2 (พันธมิตร)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=20 Fri, 03 Feb 2017 15:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 19 เรื่องผู้ใหญ่ใจดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=19 Fri, 03 Feb 2017 15:29:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 18 เรื่องประชาธิปไตย (Democrazy)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=18 Fri, 03 Feb 2017 15:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 17 เรื่องท้องร้องกินปูน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=17 Fri, 03 Feb 2017 15:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 16 เรื่องล่า2 (หนูน้อยหมวกแดง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=16 Fri, 03 Feb 2017 15:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 15 เรื่องคนเก่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=15 Fri, 03 Feb 2017 15:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 14 เรื่องทำไมต้องรัฐประหาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=14 Fri, 03 Feb 2017 15:22:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 13 เรื่องผมเป็นกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=13 Fri, 03 Feb 2017 15:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 12 เรื่องล่า1 (หมอดูเทวดา)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=12 Fri, 03 Feb 2017 15:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 11 เรื่องเสียงสวรรค์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=11 Fri, 03 Feb 2017 15:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 10 เรื่องวิชามารการตลาด1 (ของถูก)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=10 Fri, 03 Feb 2017 15:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 9 เรื่อง World Peace]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=9 Fri, 03 Feb 2017 15:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 8 สวัสดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=8 Fri, 03 Feb 2017 15:13:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 7 เรื่องไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=7 Fri, 03 Feb 2017 15:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 6 เรื่องกิ่งทองใบหยก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=6 Fri, 03 Feb 2017 15:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 4 เรื่องบริจาคมากได้บุญมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=5 Fri, 03 Feb 2017 15:04:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 3 ของจริงของปลอม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=4 Fri, 03 Feb 2017 15:09:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 2 ฉันโดนขู่ ฉันไม่ได้บ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=3 Fri, 03 Feb 2017 15:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 https://pokerface.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์มหาโกง ตอนที่ 1 เรื่องบังเอิญกับเจ้านายเอื้ออาทรณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pokerface&month=03-02-2017&group=1&gblog=2 Fri, 03 Feb 2017 15:08:53 +0700